Các khóa đào tạo chất lượng liên tục khai giảng trong tháng 3 & 4

Để đáp ứng nhu cầu học tập của các học viên, Công ty THPRO khai giảng các Khóa đào tạo ngắn hạn với thông tin chi tiết như sau:
1. Khóa Quản lý và Vận hành bộ phận Lễ tân
Ngày khai giảng: 23/3/2019 
Thời lượng: 6 buổi
Nội dung chương trình học:
 • Chức năng và các hoạt động chính của bộ phận Lễ tân 
 • Quản lý các hoạt động nghiệp vụ của Lễ tân 
 • Quản lý việc xây dựng các loại biểu mẫu bộ phận Lễ tân 
 • Quản lý việc xây dựng các SOPs của bộ phận Lễ tân 
 • Xác lập giá buồng 
 • Quản lý tận thu 
 • Quyết định lựa chọn phần mềm quản lý khách sạn 
 • Đảm bảo an ninh, kiểm soát chìa khóa và xử lý các tình huống khẩn cấp trong khách sạn 
 • Biểu mẫu quản lý. 
Học phí: 4,800,000 VNĐ/Học viên
2.Train Of Trainer
Ngày khai giảng: 29/3/2019 
Thời lượng: 7 ngày liên tục và 2 ngày thẩm định
Nội dung chương trình học:
 1. Khái quát về đào tạo và đánh giá kết quả đào tạo
 2. Quá trình học tập và đào tạo
 3. Cách sử dụng câu hỏi trong đào ạot
 4. Sử dụng phương tiện trực quan trong đào tạo
 5. Cấu trúc bài đào tạo lý thuyết/kiến thức và thái độ
 6. Cấu trúc bài đào tạo kỹ năng và thái độ
 7. Cấu trúc bài đào tạo tích hợp kiến thức, kỹ năng và thái độ
 8. Thực hành bài đạo tạo kỹ năng và thái độ
 9. Thực hành bài đạo tạo lý thuyết và thái độ
 10. Thực hành bài đạo tạo tích hợp
 11. Hướng dẫn thẩm định
 12. Thẩm định kỹ năng đào tạo
Học phí: 8,000,000 VNĐ/Học viên
 
3, Quản lý Nhà hàng toàn diện:
Ngày khai giảng: 6/4/2019 
Thời lượng: 22 buổi
Nội dung chương trình học:
 • Khởi sự  Quản  Nhà hàng  
 • Lập chiến lược  kế hoạch kinh doanh nhà hàng 
 • Xây dựng Hình ảnh Nhà hàng chuyên nghiệp 
 • Xây dựng thực đơn nhà hàng – Nguyên   nghệ thuật 
 • Quản   sở vật chất kỹ thuật nhà hàng 
 • Xây dựng Tiêu chuẩn;  Quy trình phục vụ  Quy trình vận hành nhà hàng 
 • Tham quankhảo sát thực tế lần 1 
 • Quản lý vệ sinh Thực phẩm và An toàn lao động trong Nhà hàng 
 • Quản trị Nhân sự Nhà hàng chuyên nghiệp  
 • Quản  bộ phận đồ uống (Bar) 
 • Quản lý bộ phận Kho và mua hàng của Nhà hàng 
 • Quản  bộ phận Bếp 
 • Quản  Tài chính  Nhà hàng 
 • Quản lý Chất lượng dịch vụ nhà hàng 
 • Marketing Nhà hàng
 • Các kỹ năng giao tiếp  Xử  tình huống thực tế
 • Chăm sóc Khách hàng trong kinh doanh  Nhà hàng 
 •  duy tích cực  một số kỹ năng quản  Nhà hàng –  quyết tạo sự khác biệt  thành công 
 • Tham quankhảo sát thực tế Lần 02 
 • Tổng kết Khóa học 

Học phí: 11,000,000VNĐ/Học viên

Để lại phản hồi