Chương trình “Huấn luyện Giảng viên và Đào tạo viên chuyên nghiệp”

Khóa học “Huấn luyện Giảng viên và Đào tạo viên chuyên nghiệp” là một trong những chương trình huấn luyện đặc biệt, được thiết kế và giảng dạy là Master Trainers có nhiều năm kinh nghiệm thực tế, có chứng nhận Master Trainer của EU và các Academy quốc tế.

Các chuyên gia của THPro đã dành nhiều tâm huyết xây dựng chương trình gồm 11 chuyên đề trong 7 ngày liên tục huấn luyện và 2 ngày thẩm định nhằm đào tạo ra những Giảng viên và Đào tạo viên chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

Giảng viên; Giáo viên dạy nghề;  Đào tạo viên;  Trưởng/phó các bộ phận cơ quan, doanh nghiệp; Lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp; Đối tượng khác có nhu cầu

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO:

 1. Kèm cặp trực tiếp (OJT)
 2. Giáo trình điện tử, hình ảnh, phim minh họa
 3. Thực hành 03 bài đào tạo theo các hình thức đào tạo khác nhau
 4. Thẩm định kỹ năng đào tạo cuối khóa học

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 1. KHÁI QUÁT VỀ ĐÀO TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO
 2. QÚA TRÌNH HỌC TẬP VÀ ĐÀO TẠO
 3. CÁCH SỬ DỤNG CÂU HỎI TRONG ĐÀO TẠO
 4. SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN TRỰC QUAN TRONG ĐÀO TẠO
 5. CẤU TRÚC BÀI ĐÀO TẠO LÝ THUYẾT/KIẾN THỨC & THÁI ĐỘ
 6. CẤU TRÚC BÀI ĐÀO TẠO KỸ NĂNG & THÁI ĐỘ
 7. CẤU TRÚC BÀI ĐÀO TẠO TÍCH HỢP KIẾN THỨC, KỸ NĂNG & THÁI ĐỘ
 8. THỰC HÀNH BÀI ĐÀO TẠO KỸ NĂNG &  THÁI ĐỘ
 9. THỰC HÀNH BÀI ĐÀO TẠO LÝ THUYẾT & THÁI ĐỘ
 10. THỰC HÀNH BÀI ĐÀO TẠO TÍCH HỢP
 11. HƯỚNG DẪN THẨM ĐỊNH
 12. THẨM ĐỊNH KỸ NĂNG ĐÀO TẠO

LỊCH KHẢI GIẢNG: 10/09/2018

HỌC PHÍ: 6,900,00 VNĐ

LIÊN HỆ: Ms Đoàn Việt Anh – 0934633990/ Email: [email protected]

One Response

Để lại phản hồi