Chương trình đào tạo Lễ tân tại khách sạn

Đối tượng tham dự: Nhân viên bộ phận lễ tân, nhà hàng, buồng phòng  

Thời lượng, thời gian và địa điểm: Thời lượng: 7 ngày (14 buổi)

Đội ngũ giảng viên và phương pháp đào tạo

 • Đội ngũ giảng viên
  • Đội ngũ giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm thực tế
 • Phương pháp đào tạo
  • Kèm cặp tại chỗ trực tiếp (OJT)
  • Giáo trình điện tử, hình ảnh, phim minh họa
  • Giám sát, đánh giá sau đào tạo.

Nội dung đào tạo:

 1. Chuẩn bị làm việc
 2. Kiến thức về sản phẩm
 3. Các kỹ năng điện thoại
 4. Nhận đặt buồng
 5. Làm thủ tục đăng ký khách sạn cho khách
 6. Các công việc trong ca
 7. Các yêu cầu của khách
 8. Làm thủ tục trả buồng
 9. Kiểm toán đêm
 10. An ninh an toàn
 11. Tổng kết khóa học

Để lại phản hồi