Chuyên mục: Cơ hội việc làm

PISTACHIO HOTEL SAPA Tuyển dụng nhiều vị trí

Các vị trí PISTACHIO HOTEL SAPA cần tuyển dụng như sau: Giám Đốc Điều Hành (General Manager) Giám đốc kinh doanh & tiếp thị/ Trưởng phòng Kinh doanh và tiếp thị Phụ trách kinh doanh (Sales Manager) – Leisure /Corporate Phụ trách đặt phòng Nhân viên điều phối kinh doanh /Marketing …