Cung ứng nguồn nhân lực du lịch chuyên nghiệp

THPro chuyên đào tạo, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà hàng, khách sạn, hướng dẫn viên, điều hành tour, lễ tân,..chất lượng cao cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Du lịch.

THPro với chiến lược tuyển dụng:

I. CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG

“Chuyên nghiệp để bền vững” là giá trị cốt lõi của chính sách tuyển dụng giúp THPro tuyển mộ, nuôi dưỡng  nhân tài.

I. CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO

THPro luôn chú trọng công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng, trình độ cho CBNV, đáp ứng nhu cầu về nhân sự của các doanh nghiệp Du lịch hàng đầu tại Việt Nam.

  • Thời gian đào tạo 1 tháng trước khi vào vận hành:
  • Đào tạo các công thức, định lượng, cách pha chế: café, đồ uống, làm bánh theo tiêu chuẩn của HRS.
  • Tiêu chuẩn phục vụ khách hàng hài lòng
  • Thực hiện các qui trình phục vụ khách hàng
  • Qui trình quản lý, kiểm sát về chi phí, doanh thu,
  • Qui trình quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm
  • Qui trình quản lý hàng hóa xuất, nhập, tồn
  • Qui trình an ninh từ khâu giữ xe, đến quản lý an ninh nội bộ, quản lý tài sản, trang thiết bị
  • Hệ thống biểu mẫu quản lý,
  • Tiêu chí đánh giá năng lực làm việc của nhân viên,

Để lại phản hồi