Dịch vụ tư vấn lắp đặt vận hành và đào tạo khách sạn

MỤC TIÊU:

Sau khi kết thúc gói tư vấn thiết kế, lắp đặt vận hành, đào tạo, khách sạn có thể  :

 • Vận hành chính thức đạt chuẩn xếp hạng sao theo yêu cầu
 • Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật theo tiêu chuẩn sao theo yêu cầu
 • Xác định được qui trình vận hành và các chức năng quản lý cần thực hiện đối với các bộ phận trong khách sạn: Kinh Doanh, Lễ tân, Buồng, Bàn, Bar, Bếp, Bảo Vệ, Kỹ Thuật
 • Xây dựng và triển khai hoạt động nghiệp vụ của các bộ phận
 • Sử dụng được hệ thống mẫu biểu dùng cho từng bộ phận
 • Triển khai được hoạt động xây dựng hình ảnh khách sạn chuyên nghiệp
 • Ứng dụng được một số kỹ năng quản lý tích cực trong khách sạn
 • Rèn luyện và huấn luyện được tinh thần, thái độ phục vụ tích cực cho toàn bộ nhân viên khách sạn

NỘI DUNG TƯ VẤN SET-UP

Với tư duy : sáng tạo, hiệu quả, gia tăng giá trị kinh doanh, phát huy nội lực cho chủ đầu tư, dịch vụ tư vấn thiết kế, lắp đặt & vận hành của THPro bao gồm các hạng mục chính theo 3 giai đoạn cơ bản :

 • GIAI ĐOẠN 1. THIẾT KẾ, XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT
 • GIAI ĐOẠN 2. TIỀN KHAI TRƯƠNG VÀ KHAI TRƯƠNG
 • GIAI ĐOẠN 3. QUẢN LÝ & VẬN HÀNH

QUI TRÌNH & PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Các chương trình đào tạo của THPro được thực hiện theo quy trình và kiểm soát nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả cho đối tác.

 • Học theo nhóm nhỏ và làm bài tập theo nhóm
 • Đóng vai, xử lý các tình huống
 • Giáo trình điện tử, hình ảnh, phim minh họa
 • Thực hành trực tiếp đến thành thạo tại khách sạn (doanh nghiệp sắp xếp người giám sát)
 • Thẩm định cuối khóa học.

Để lại phản hồi