Chuyên mục: Giới thiệu

Giới thiệu chung

“Chuyên nghiệp để bền vững” ——— Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH (THPRO.JSC) Ngày công bố thành lập: 03/07/2018 Ban lãnh đạo: Ông Trương Tường Lân – CT HĐQT;  Ông Phùng Văn Khải – Giám đốc Địa chỉ: 143 Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy, Hà …