Lĩnh vực hoạt động

Với mục đích trở thành Công ty cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Du lịch, Công ty THPro nỗ lực  không ngừng để trở thành một địa chỉ tin cậy cho tất cả khách hàng.

Các lĩnh vực mà THPro đang hướng tới bao gồm:

  1. Cung ứng nhân lực du lịch cho các đơn vị sử dụng lao động trong và ngoài nước
  2. Xây dựng các chương trình hợp tác phát triển nguồn nhân lực du lịch dài hạn với các đối tác trong và ngoài nước
  3. Phối hợp với các đơn vị đào tạo theo nhu cầu của người học và cung ứng nguồn nhân lực cho các đơn vị trong và ngoài nước, kết nối các doanh nghiệp, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, nhà đào tạo và người lao động.
  4. Cung ứng Hướng dẫn viên chuyên nghiệp cho các công ty Lữ hành
  5. Các hoạt động khác liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực du lịch

Để lại phản hồi