Chuyên mục: Tư vấn set up Khách sạn, Nhà hàng

Dịch vụ Tư vấn, set up nhà hàng

Công ty CP cung ứng nguồn nhân lực THPro giúp bạn nghiên cứu thị trường nhà hàng trong khu vực, lập bản nghiên cứu các hình thức kinh doanh, giá cả, chất lượng phục vụ. 1.Khảo sát thị trường, định hướng sản phẩm nhà hàng THPro sẽ nghiên cứu khảo …