Mã số hồ sơ: 1068 – AINO VALENTIN DEUTSCH

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

AINO VALENTIN DEUTSCH
Home Address:
210, R. Landon Extension
Sambag 1
Cebu City, Philippines

TRÌNH ĐỘ VÀ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Đức, Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Pháp

Kinh nghiệm làm việc: Quản lý cấp cao tại nhiều Khách sạn 4*, 5* ở Việt Nam, Singapore, Trung Quốc, Philipine, Đức…, tư vấn, set up, đào tạo nhân viên, giám sát, điều phối các hoạt động mở đầu…

NGUYỆN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Chức danh mong muốn: Tổng Giám Đốc, Quản lý cấp cao

Chuyên môn mong muốn: Đào tạo, tư vấn, set up…Khách sạn

Mức lương mong muốn: Thỏa Thuận

———-

Thông tin chi tiết xin liên hệ: 

Công Ty CP Cung ứng nguồn nhân lực du lịch, Phòng Đào tạo – Cung ứng nhân lực: 0243.221.68.77 (máy lẻ: 105)

 

Để lại phản hồi