Nghiệp Vụ Buồng cho Khách sạn chuyên nghiệp

Khóa học “Nghiệp Vụ Buồng  Khách Sạn Chuyên Nghiệp – PROFESSIONAL HOTEL  HOUSE KEEPING SKILL” là một trong những chương trình đào tạo đặc biệt, được thiết kế và giảng dạy bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành Khách Sạn – Du Lịch. Áp dụng tiêu chuẩn Quốc tế về đào tạo, khóa học GIÚP HỌC VIÊN HÌNH THÀNH khả năng thực hiện nghề nghiệp: KIẾN THỨC + KỸ NĂNG + THÁI ĐỘ. Đặc biệt, khóa học cung cấp cho học viên toàn bộ mẫu biểu ứng dụng trong quản lý và vận hành bộ phận BUỒNG.

 1. Đối tượng tham dự
 • Nhân viên bộ phận lễ tân, nhà hàng, buồng phòng

    2. Mục tiêu sau khóa học:

 • Trở thành một nhân viên chuyên nghiệp tại bộ phận buồng của Resort
 • Thực hiện được các nghiệp vụ, quy trình phục vụ chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế
 1. Thời lượng: 7 ngày (14 buổi)
 1. Đội ngũ giảng viên và phương pháp đào tạo
 • Đội ngũ giảng viên
  • Đội ngũ giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm thực tế
 • Phương pháp đào tạo
  • Kèm cặp tại chỗ trực tiếp (OJT)
  • Giáo trình điện tử, hình ảnh, phim minh họa
  • Giám sát, đánh giá sau đào tạo.

Để lại phản hồi