Chuyên mục: Ứng viên tiêu biểu

Mã số hồ sơ: 1068 – AINO VALENTIN DEUTSCH

THÔNG TIN ỨNG VIÊN AINO VALENTIN DEUTSCH Home Address: 210, R. Landon Extension Sambag 1 Cebu City, Philippines TRÌNH ĐỘ VÀ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Đức, Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Pháp Kinh nghiệm làm việc: Quản lý cấp cao tại nhiều Khách …